KTG (kardiotokografia)

Jest to badanie biofizyczne polegające na zapisie częstości akcji serca dziecka z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy.

KTG służy do monitorowania stanu dziecka w ciąży zaawansowanej i w czasie porodu.
Przy pomocy KTG można wykryć zagrożenie wewnątrzmaciczne dziecka wynikające z niedotlenienia wynikającego z zaburzeń w przepływie krwi przez łożysko, lub przez pępowinę, co bywa wskazaniem do poszerzenia diagnostyki o np. test oxytocynowy, który umożliwia ocenę wydolności łożyska i stanu dziecka w łonie matki.