Badania profilaktyczne

Wczesne wykrycie procesów nowotworowych zarówno narządu rodnego oraz gruczołu piersiowego pozwala na całkowite wyleczenie tych groźnych chorób.

Istotne jest wczesne wykrywanie zmian chorobowych co pozwala na całkowite wyleczenie zaistniałego schorzenia. Służą temu regularne, okresowe badania ginekologiczne uzupełnione wykonywaniem badań cytologicznych , USG oraz mammografii.